Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1120349 ΕΞ 2017/10.8.2017 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1120349ΕΞ2017 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας:10563 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικατερίνη Ρόκα
Τηλέφωνο:2131624235
Fax:2131624233
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017»


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίες (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 110/01.08.2017), αναφορικά με ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, με ημερομηνία ισχύος την 1η.8.2017 (άρθρο 85 του ιδίου νόμου).

Με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι δαπάνες καθαριότητας των κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών που δεν έχουν εκκαθαριστεί έως την 30η.6.2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τα δικαιολογητικά δαπανών καθαριότητας που εκκρεμούν στις Υπηρεσίες σας να αποσταλούν για εκκαθάριση, έλεγχο και πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ ή κατά τόπον ΔΥΕΕ του ΓΛΚ).

Ακολουθεί το κείμενο της κοινοποιούμενης διάταξης:
«Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (Α' 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.»Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο