Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2004 ]

1062398/4760/0016/29.7.2004 Παράταση προθεσμιών

(Παράταση προθεσμιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1062398/4760/0016/29.07.04  Παράταση προθεσμιών

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συζήτηση στο θερινό τμήμα της Βουλής των άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις» επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές:
Α. Στο Κεφάλαιο Β άρθρο 12, «ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών», παράγραφο 2 η αναφερόμενη ημερομηνία 30 Ιουλίου 2004, η οποία αποτελεί την προθεσμία υποβολής της αίτησης και καταβολής της πρώτης δόσης για υπαγωγή στη ρύθμιση, μετατοπίζεται στις 31 Αυγούστου 2004. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν ως έχουν. Συνεπώς, όσοι οφειλέτες υπήχθησαν ή θα υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 30 Ιουλίου 2004, πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση μέχρι τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.
Επί τη ευκαιρία και προς αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ρύθμισης χρεών του ιδίου νομοσχεδίου σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Δεν απαιτείται παράβολο για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση.
2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρα 23 και 24 του ν.2648/1998) εφόσον δεν τίθεται όρος στην απόφαση για άμεση εξόφληση, ήτοι ρυθμίζεται το ποσό της κύριας οφειλής με το ποσό των προσαυξήσεων που αναλογεί, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.

Β. Επίσης, μέχρι 31 Αυγούστου 2004 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκπροθέσμων δηλώσεων του κεφαλαίου Γ του νομοσχεδίου (άρθρα 18-20).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο