Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2004 ]

ΠΟΛ.1080/27.7.2004 Εφαρμογή της 13 ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.

(Εφαρμογή της 13 ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1062383/492/Γ/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ.:1080

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της 13ης Οδηγίας μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.


Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της 13ης Οδηγίας, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να επιστρέφουν στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες το ποσό του ΦΠΑ που αυτές καταβάλλουν στο εσωτερικό των κρατών-μελών.

Η Οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000).

Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή η επιστροφή του φόρου σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών συνδέεται μεταξύ των άλλων με την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που δικαιούται την επιστροφή, παρέχει αντίστοιχο δικαίωμα στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Νορβηγικό νόμο περί Φ.Π.Α. (MAL & 26α, έκτη πρόταση του κανονισμού 106/25-6-1996), όπως αυτό προκύπτει από το έγγραφο της Νορβηγικής Διοίκησης με ημερομηνία 20-9-2001, επιστρέφεται ο φόρος σε ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των Ελληνικών και συνεπώς επιτυγχάνεται ο όρος περί αμοιβαιότητας, που τίθεται από τις εθνικές μας διατάξεις.

Κατόπιν αυτών η διοίκησή μας, υποχρεούται να πραγματοποιεί επιστροφές Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Νορβηγία, ως αντιστάθμισμα της επιστροφής που ενεργεί η αντίστοιχη διοίκηση της Νορβηγίας σε Ελληνικές επιχειρήσεις.

Η επιστροφή του φόρου θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που ορίζονται στην 8 η οδηγία.

Σε εφαρμογή της 8 ης οδηγίας και των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων των παραγρ. 2 , 3 και 4 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ , έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.1118168/7235/694/ στην οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιστροφής του φόρου από την χώρα μας σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ε.Ε. οι οποίες κατ΄ ανάλογο τρόπο θα εφαρμόζονται και για τις Νορβηγικές επιχειρήσεις.

Η επιστροφή του φόρου σε Ελληνικές επιχειρήσεις από την Νορβηγία, καθορίζεται επίσης, κατά ανάλογο τρόπο, με αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα.

Ο προς επιστροφή φόρος καθορίζεται βάσει του δικαιώματος έκπτωσης όπως αυτό εφαρμόζεται στο κράτος που ενεργεί την επιστροφή.

Για την επιστροφή του φόρου τον οποίο καταβάλουν Νορβηγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αρμόδια υπηρεσία είναι η 14 η Διεύθυνση Φ.Π.Α. .

Αρμόδια Υπηρεσία για την επιστροφή του φόρου σε Ελληνικές επιχειρήσεις που καταβάλλουν αυτόν στη Νορβηγία, είναι η Διεύθυνση Φορολογίας Τμήμα Φ.Π.Α., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την διαδικασία της επιστροφής:
OSTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR,
POSTBOKS 430
1502 MOSS
NORWAY
Tηλ: (47)-69247000
Fax: (47)-69247151

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο