Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2001 ]

ΠΟΛ.1029/31.1.2001 Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών προς την Εθνική Τράπεζα, που εκχωρούνται στο Δημόσιο

(Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών προς την Εθνική Τράπεζα, που εκχωρούνται στο Δημόσιο )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1012150/467-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΕΡΓΟ TAXIS - ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ TAXIS
Τηλέφωνo: 3635480 - 3635963 - 3375181-2
Η.Π. 05/02/2001/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1029

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών προς την Εθνική Τράπεζα που εκχωρούνται στο
Δημόσιο. 1012150/467-24/0016/

Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α') εκχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (11.2.2000) ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων εργατικής κατοικίας, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν.1641/1986 και του Ν.Δ.1138/1972 και έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της πρώην ΕΚΤΕ, νυν Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, οι οφειλές αυτές ρυθμίζονται να καταβάλλονται σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις.

Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα συντάσσει και αποστέλλει στις ΔΟΥ τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους) με τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 55 του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ." και περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης.

Τα ποσά των οφειλών αυτών βεβαιώνονται αποκλειστικά ως έσοδα προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 3932.

Βάσει των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), οι χρηματικοί κατάλογοι που διαβιβάζονται στις ΔΟΥ από τους φορείς που τους συντάσσουν πρέπει να αναγράφουν, εκτός των άλλων, τον ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών, ώστε να είναι δυνατή η βεβαίωσή τους.

Ειδικά και μόνο στην περίπτωση των χρηματικών καταλόγων που αποστέλλονται από την Εθνική Τράπεζα στις ΔΟΥ για βεβαίωση, μπορείτε να προβείτε στην οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ, με τα στοιχεία των οφειλετών όπως αναγράφονται στους χρηματικούς καταλόγους.

Οταν ο ΑΦΜ αφορά σε γυναίκα, επειδή κατά την απόδοση του ΑΦΜ εχρησιμοποιείτο άλλοτε το πατρώνυμο και άλλοτε το όνομα συζύγου, να αγνοείται το πατρώνυμο αν συμπίπτουν τα υπόλοιπα στοιχεία της οφειλέτιδας (επώνυμο - όνομα - διεύθυνση), δεδομένου ότι τα περισσότερα δάνεια έχουν χορηγηθεί στις γυναίκες με το όνομα συζύγου.

Να βεβαιώνονται από τη ΔΟΥ που παραλαμβάνει το χρηματικό κατάλογο όσες οφειλές υπάρχουν σ' αυτόν και αφορούν σε φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μεταγραφεί σε άλλη ΔΟΥ και να μην εκδίδονται αποσπάσματα χρηματικών καταλόγων γι' αυτό το λόγο.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο