Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2001 ]

ΠΟΛ.1027/25.1.2001 Υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού αποκτηθέντος με τη διαδικασία της υπ αριθ. Π.2869/1987 απόφασης

(Υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού αποκτηθέντος με τη διαδικασία της υπ αριθ. Π.2869/1987 απόφασης )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1008837/341/68/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1027

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού αποκτηθέντος με τη διαδικασία της Π.2869/1987 Απόφασης.

1008837/341/68/Α0014/

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού που αποκτήθηκε με τη διαδικασία της υπ' αριθ. Π.2869/2389/  απόφασης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την πώληση επενδυτικού αγαθού με τη διαδικασία της υπ' αριθ. Π.2869/2389/  απόφασης, η προμηθεύτρια επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, στο οποίο χρεώνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν εισπράττει, αναγράφονται σ' αυτό την ένδειξη "ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ Φ.Π.Α. - ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.2869/2389/4.5.1987". Την αξία του τιμολογίου περιλαμβάνει στις εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης, Κωδ. 315 - Πίνακας Δα' (Εντυπα 050 και 051 - ΦΠΑ, έκδοση 2001) της περιοδικής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου.

Ο αγοραστής υποχρεούται να περιλάβει την αξία και τον αναλογούντα φόρο του αποκτηθέντος με τη διαδικασία της απόφασης επενδυτικού αγαθού στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που αποκτήθηκε, προσαυξάνοντας την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών, καθώς και το φόρο τόσο των εκροών, όσο και των εισροών. Επίσης, την αξία του τιμολογίου προσθέτει στο ποσό του Κωδ. 318 - Πίνακας Δα' (Εντυπα 050 και 051 - ΦΠΑ, έκδοση 2001) της ίδιας περιοδικής δήλωσης.


2. Εφόσον το επενδυτικό αγαθό επιστραφεί, τότε ο πωλητής στο πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδει πρέπει να αναγράφει την αξία και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σημειώνοντας τον αριθμό και την ημερομηνία του τιμολογίου πώλησης ή του τιμολογίου - δελτίου αποστολής, καθώς και την ένδειξη "Η ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.2869/2389/4.5.1987 - Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ". Την αξία του πιστωτικού αυτού τιμολογίου περιλαμβάνει αφαιρετικά στις πωλήσεις με δικαίωμα έκπτωσης στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου.

Ο αγοραστής περιλαμβάνει την αξία του πιστωτικού τιμολογίου αφαιρετικά τόσο στις εκροές, όσο και στις εισροές, καθώς και τον αναλογούντα φόρο αφαιρετικά από το φόρο των εκροών και το φόρο των εισροών στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που εκδόθηκε, εφόσον πρόκειται για διαφορετική φορολογική περίοδο από αυτή της απόκτησής του. Επίσης, στην ίδια περιοδική δήλωση αφαιρεί την αξία του πιστωτικού τιμολογίου από το ποσό του Κωδ. 318 - Πίνακας Δα' (Εντυπα 050 και 051 - ΦΠΑ, έκδοση 2001). 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο