Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2001 ]

ΠΟΛ.1024/29.1.2001 Εννοια πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης

(Εννοια πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1001832/45/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου
Τηλέφωνο: 3375315

ΠΟΛ.: 1024

ΘΕΜΑ: Έννοια πρώτης κατοικίας σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, εξαιρείται από το τεκμήριο η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ. Κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων, δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τ.μ. προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τ.μ. προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται για καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

2. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, οι σύζυγοι γενικά έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση, στην οποία δηλώνουν σε χωριστή στήλη τα εισοδήματά τους. Ειδικά οι σύζυγοι υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας χωριστά, για το συνολικό εισόδημά τους, όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

3. Στην περίπτωση που αγοράζεται οικία στο όνομα της συζύγου ή του συζύγου η οποία δεν θεωρείται πρώτη κατοικία (γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.2238/1994) και μέσα στο ίδιο έτος λύεται ο γάμος, οπότε και υπάρχει υποχρέωση υποβολής χωριστών δηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, ενδέχεται για το σύζυγο στο όνομα του οποίου αγοράστηκε η κατοικία αυτή να αποτελεί μετά τη λύση του γάμου πρώτη κατοικία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2238/1994.

4. Ενόψει των ανωτέρω, γίνεται δεκτό όπως, στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αγοράσει κατοικία με δικαίωμα πλήρους κυριότητας και μετά τη λύση του γάμου μέσα ίδιο έτος που αγοράστηκε η κατοικία αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της "πρώτης κατοικίας", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, ο σύζυγος που αγόρασε την κατοικία να τύχει της εξαίρεσης από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο