Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/89/20306/2017 Δυνατότητα κατοχής από υπάλληλο αθλητή άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ

(Δυνατότητα κατοχής από υπάλληλο αθλητή άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2017
Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/89/20306

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 131336, 3337, 3338, 3340,
Fax: 213 1313389
[email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα κατοχής από υπάλληλο αθλητή άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ


Σας γνωρίζουμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ.354/2011 Γνωμοδότηση της Β’ Ολομέλειας Διακοπών που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το ερώτημα αν αθλητής που έχει καταλάβει μία από τις οκτώ πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχει διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες, ο οποίος διορίσθηκε σε θέση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του ν.2725/1999, δύναται να κατέχει άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου παράλληλα με την υπαλληλική του ιδιότητα, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι:

Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα και εκ του λόγου αυτού διορίσθηκε σε κενή θέση φορέα του δημόσιου τομέα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν.3708/2008, δε δύναται να κατέχει, παράλληλα με την παραπάνω θέση, άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, η οποία του χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή των αυτών διατάξεων.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στους εποπτευόμενους φορείς, και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Οι υπηρεσίες προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους και τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο