Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2001 ]

ΠΟΛ.1004/10.1.2001 Εκτύπωση βιβλίων σε σειρές ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων

(Εκτύπωση βιβλίων σε σειρές ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1003165/31/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο: 3627090

ΠΟΛ.: 1004

ΘΕΜΑ: Εκτύπωση βιβλίων σε σειρές ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα
σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992): «Η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων, μπορεί να γίνεται σε ενιαίο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και με το σημείωμα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. το είδος των βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο.

Η επέκταση της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης από το ίδιο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν από την εκτύπωση του νέου βιβλίου ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε το μηχανογραφικό χαρτί.»

2. Για τη διευκόλυνση της μηχανογραφικής λογιστικής οργάνωσης των επιτηδευματιών, παρέχεται η δυνατότητα όπως η εκτύπωση βιβλίων ή καταστάσεων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., να γίνεται και από δύο ή περισσότερες σειρές ενιαίων, θεωρημένων, μηχανογραφικών εντύπων με τις εξής, όμως, προϋποθέσεις:

α) Σε κάθε διαφορετική σειρά ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου θα εκτυπώνονται συγκεκριμένα βιβλία ή καταστάσεις που σε καμία περίπτωση δε θα εκτυπώνονται σε άλλη σειρά ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου.

β) Στο σημείωμα θεώρησης θα αναγράφονται τα βιβλία ή καταστάσεις που πρόκειται να εκτυπωθούν σε κάθε σειρά ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου (π.χ. Σειρά Α': 1. Βιβλίο αποθήκης, 2. Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, Σειρά Β':1. Ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών, 2. Κατάσταση Απογραφής).

3. Κατά τη θεώρηση κάθε σειρά ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου θα φέρει γενική προοδευτική αρίθμηση και κατά την εκτύπωση θα δίδεται ιδιαίτερη εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε βιβλίου ή κατάστασης.

4. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τον τρόπο τήρησης των σειρών (τίτλος βιβλίου ή κατάστασης κατά την εκτύπωση, επέκταση δυνατότητας εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης από την ίδια σειρά ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου) των ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων ισχύουν οι κατ' ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο