Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1103971 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 2960/2001

(Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 2960/2001)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1103971 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελ. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210.69.87.502
Fax: 210.69.87.506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 2960/2001

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β), η οποία έγινε δεκτή αρμοδίως.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Γνωμοδότηση το ΝΣΚ γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής:

- Η διάταξη της παραγράφου 3α) του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α), που ορίζει απαλλαγή από δασμό και λοιπές φορολογίες τροφοεφοδίων πλοίων, καλύπτει και την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται με βάση το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία γραμμών εξωτερικού, με την συνδρομή των τασσομένων στην παρ. 3β του ίδιου άρθρου και νόμου.

- Από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου, απαλλάσσονται, δυνάμει των υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων (Σύμβαση της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων, Σύμβαση της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων, Διεθνής Σύμβαση "ΝΑΤΟ SOFA", Διεθνής Συμφωνία SHAPE και Διεθνείς Συμβάσεις ίδρυσης ή έδρας αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών) τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 2960/2001 για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, και δεν αναιρείται η απαλλαγή από το γεγονός ότι μετά τη θέσπιση του άρθρου 53Α, δεν προβλέφθηκαν ειδικώς απαλλαγές για τα αναφερόμενα σε αυτό προϊόντα, καθόσον με τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 53Α δεν καταργήθηκαν, ούτε τροποποιήθηκαν ευθέως ή εμμέσως οι απαλλακτικές διατάξεις των άλλων νομοθετημάτων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο