Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-1992 ]

ΠΟΛ.1284/23.12.1992 Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992.

(Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1992
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1132507/1088/0015
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΠΟΛ. 1284
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑ Α΄ & Β΄
    

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις: α)του δεύτερου εδαφίου (πρότασης) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α΄) "ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) "αναμόρφωσητης Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. έχουν υποχρέωση να μη θεωρούν βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιώνεάν δεν προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου και του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η καταβολή ή ο διακανονισμός των εισφορών. Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν ετήσια ισχύ.

Έτσι ύστερα από τις διατάξεις αυτές και μετά τη λήψη της παρούσας οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. δεν θα προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) εάν οι επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπακ.λ.π.) δεν προσκομίζουν βεβαίωση καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών στα οικεία Επιμελητήρια και στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Προς τούτοις διευκρινίζεται ότι για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βεβαίωση θα ζητείται μόνο για τους Οργανισμούς της Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ που ασφαλίζονται οι μισθωτοί των επιχειρήσεων, και ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ. που ασφαλίζονται οι ίδιοι οι επιτηδευματίες σε αυτοτελή απασχόληση) και όχι της Επικουρικής Ασφάλισης.
    
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο