Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 517 ΕΞ 14.3.2017 Αποσβέσεις παγίων

(Αποσβέσεις παγίων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 517 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 517/2017

ΘΕΜΑ : Αποσβέσεις παγίων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα (με απλογραφικά ή διπλογραφικά αρχεία) δεν έχει κάνει αποσβέσεις παγίων για τα πάγια που έχει χρησιμοποιήσει και στο μητρώο παγίων απεικονίζονται με την αρχική τους αξία κτήσης. Κατά συνέπεια ούτε στα βιβλία μου υπάρχουν εγγραφές για αποσβέσεις αφού τέτοιες δεν έχουν υπάρξει.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν ξεκινήσω αποσβέσεις από τη χρήση 2016, θα τις υπολογίσω με βάση την αρχική τιμή κτήσης όπως αυτή απεικονίζεται στο μητρώο παγίων σήμερα;

Τι γίνεται με τις προηγούμενες αποσβέσεις που δεν έχουν γίνει;

Μήπως πρέπει να γίνουν μέσα στο 2016 σωρευτικά και οι αποσβέσεις που δεν έχουν γίνει για τις προηγούμενες χρήσεις και απλά αυτές να μην αναγνωριστούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014, η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για κάθε λογιστική περίοδο, η δε μη διενέργεια αυτών, συνιστά λογιστικό σφάλμα κατά το ν. 4308/2014.

Η διόρθωση σφάλματος, λογιστικά αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4308/2014 με την επιφύλαξη των απαλλαγών που παρέχονται από το άρθρο 30 του ν. 4308/2014 (περίπτωση ιθ παράγραφος 1 και περίπτωση γ παράγραφος 7).

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο