Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ/2017 Αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής

(Αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα , 25 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Καρ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα
Β. Μαυρομμάτη, Α. Βοντετσιάνου
2103605159
2103635077

Αρ. Σχετ. : ΑΤΚΕ 0004352 ΕΞ   2017/1202/19-04-2017 (Φ11)
ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2

Θέμα: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4983/11.4.2017 Ερώτηση»

Απαντώντας στο υπ' αριθμ. ΑΤΚΕ 0004352 ΕΞ 2017/1202 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας με το οποίο αποστείλατε στην υπηρεσία μας την υπ' αριθμ. 4983/11.04.2017 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κος Α. Γρέγος αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής, σας γνωρίζουμε, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα:
 
Αποδεικτικό ενημερότητας, από 01.01.2014, χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας -ΚΦΔ) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ.1124/29.4.2014, ΠΟΛ.1118/29.7.2016 και ΠΟΛ.1141/16.9.2016), όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν.
 
Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της ΠΟΛ.1274/27.12.2013.
 
Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1274/27.12.2013, το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο. Ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν υποστηρίζεται (σχετ. και η Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1123/16.5.2012, όπως ισχύει).
 
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας και με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών αναζήτησης και χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, υπάρχει η πρόθεση από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας.


Με εντολή Διοικητή

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο