Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2001 ]

ΕΓΚ.IKA 32/ 09.03.01 Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

(Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 32 9/3/2001 Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

Με την από 25.3.00, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (διετούς ισχύος) και την 31/23.5.00 Πράξη Κατάθεσης του Υπουργείου Εργασίας, αυξήθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και από 1.1.01, ανέρχεται στο ποσό των 7.114 δρχ, ενώ από 1.7.01, στο ποσό των 7.221 δρχ.

Κατά συνέπεια, το εφάπαξ βοήθημα τοκετού διαμορφώνεται, από 1.1.01 στο ποσό των 213.420 δρχ. (7.114 Χ 30 = 213.420) και από 1.7.01 στο ποσό των 216.630 δρχ. (7.221 Χ 30 = 216.630).

Για τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί, από 1.1.01 μέχρι τη λήψη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των " 209.640 " δραχμών, θα καταβληθεί η διαφορά, εφόσον ζητηθεί.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης Διεκ/σης  Πρωτ/λου

ΔΗΜ. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο