Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2017 ]

Aρ. πρωτ.: 146507/2017 Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

(Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 20-06-2017
Aρ. Πρωτ.: 146507

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 
Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10
Τ.Κ: Αθήνα 104 37
Πληροφορ.: Κεραμάρης Ι. Παπαντωνόπουλος Γ.
Τηλ.: (210) 5289181, 246
Fax: (210) 5231201
e-mail: [email protected]

Θέμα: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

Σχετ: α. Η με αρ. πρωτ. οικ.: 20716/23.6.2015 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με ΑΔΑ: ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ
β. Η με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. οικ.35136/10.5.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (β' σχετικό) και παρακαλούμε όπως, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω α' αντίστοιχης παλαιότερης, λεπτομερούς εγκυκλίου του ΣΕΠΕ, εντάξετε στο πρόγραμμα δράσης σας ελέγχους εφαρμογής οργανωτικών και τεχνικών μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων για την πρόληψη ή μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων τους κατά τις περιόδους της τρέχοντος θέρους, όπου θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ και μάλιστα σε συνδυασμό με άπνοια ή υψηλή σχετική υγρασία.

Οι εν λόγω έλεγχοι να εστιαστούν σε υπαίθριες εργασίες, όπως οικοδομές - τεχνικά έργα και σε παραγωγικές δραστηριότητες συνυφασμένες με θερμό εσωτερικό εργασιακό περιβάλλον, τόσο του τομέα της μεταποίησης (π.χ. χυτήρια, μεταλλικές κατασκευές), όσο και του τριτογενή τομέα (π.χ. στεγνοκαθαριστήρια, πλυντήρια, ψητοπωλεία - μαγειρεία). Άμεση δε ανταπόκριση πρέπει να υπάρξει εκ μέρους σας σε σχετικές καταγγελίες, ιδιαίτερα αν αναφέρεται ή υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στις καταγγελλόμενες εργασίες άτομα που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Μετά το πέρας της θερινής περιόδου και μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 παρακαλείσθε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας, συγκεντρωτικά ανά Δ/νση ΕΑΥΕ, στοιχεία ελεγκτικής δράσης των Υπηρεσιών σας - συγκεκριμένα δε αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν, ελέγχων/επανελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και κυρώσεων που επιβλήθηκαν ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο