Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2001 ]

ΕΓΚ.IKA 70/ 20.07.01 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις διατάξεις του Ν.2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

(Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις διατάξεις του Ν.2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)


ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 70 20/07/2001 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις διατάξεις του Ν.2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

Σχετ.: α) Η υπ' αρ.4000/3/10-λε/30-5-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

β) Η υπ.αρ.60/2001 Εγκ.ΙΚΑ

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα με τις υπ.αρ.11/2001 και 60/2001 Εγκυκλίους μας, τα αιτήματα των βορειοηπειρωτών Ομογενών για παροχές ασθενείας, εξετάζονται μόνον εφόσον είναι κάτοχοι του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών.

Ήδη, με το άρθρο 3 της υπ.αρ. 4000/3/10-λε/30-5-2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την οποία σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση σας, "Το Ειδικό Δελτίου Ταυτότητας καθώς και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση αυτού κατά την διάρκεια της ισχύος τους, παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα εισόδου - εξόδου, νόμιμης παραμονής και εργασία στην χώρα μας."

Κατά συνέπεια, αναιρούνται οι οδηγίες που αφορούν την περ.1 του κεφ. Ε΄ της υπ. αρ. 60/2001 Εγκυκλίου μας και τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας των αλλοδαπών για παροχές ασθενείας θα εξετάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω.

2. Προκειμένου, αν αποφευχθούν παρερμηνείες, διευκρινίζουμε, ότι, στο κεφάλαιο Γ΄ περ. 2, 3, με την αναγνώριση από τους αλλοδαπούς των 250 ημερών εργασίας, χορηγείται το βιβλιάριο ασθενείας για έξι μήνες, όση η διάρκεια ισχύος της προσωρινής άδειας παραμονής. Για να γίνει ανανέωση του βιβλιαρίου πέραν του εξάμηνου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα απαιτούμενα από το άρθρο 31 του αν.1846/51 ημερομίσθια.

3. Στην περ.2 του κεφαλαίου Δ, η ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας θα γίνεται κατ' αρχήν μέχρι 31-12-2001. Στην συνέχεια, αφού γίνει ο έλεγχος και των χρονικών προϋποθέσεων, θα ανανεώνεται μέχρι 30-6-2002 σύμφωνα με τον νέο νόμο.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

Μ.ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ  

Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ  

ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ


*******************************************************************************************

4000/3/10-λε/30-5-2001 Υπουργική Απόφαση

Άρθρο 3

Παραμονή - Εργασία κατόχου

Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, καθώς και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση αυτού, κατά τη διάρκεια της ισχύος τους παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα εισόδου - εξόδου, νόμιμης παραμονής και εργασίας στη Χώρα μας.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο