Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2001 ]

ΑΡ.ΠΡ.Α42.9 22.06.01 Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2002.

(Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2002. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. Πρωτ.: Α42/9 22/06/2001 Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2002.

Σχετ.: άρθρο 25 παρ 5 Α.Ν.1846/51, άρθρο 18 παρ.5 Κ.Α. ΙΚΑ

Προκειμένου να εισηγηθούμε στο Δ.Σ. ΙΚΑ την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και αλιεργατών, καθώς και την αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2002, παρακαλούμε, το αργότερο μέχρι 28 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, να μας υποβάλλεται τις προτάσεις των Τ.Δ.Ε. των Μονάδων σας, με τις τυχόν παρατηρήσεις σας.

Οι προτάσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τον πίνακα της εγκ.19/2001. Θα αναγράφονται δε σε δραχμικά ποσά και η μετατροπή αυτών σε ΕΥΡΩ θα γίνει από την Υπηρεσία μας.

Υπενθυμίζουμε, τέλος ότι, πρέπει να καλέσετε εγγράφως τις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις των εργοδοτών και των ασφ/νων, προκειμένου να υποβάλλουν εγγράφως τις προτάσεις τους και να παραστούν στις συνεδριάσεις των Τ.Δ.Ε. για να αναπτύξουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα καταχωρηθούν εν συνεχεία στα πρακτικά των συνεδριάσεων (Γ.Ε. 22355/ΦΕ223/5-8-76).    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Τμηματάρχης Διεκπ/σης  Πρωτ/λου

Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο