Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 511 ΕΞ 14.3.2017 Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016

(Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 14.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 511 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 511/2017

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στις 30/12/2016 μετατράπηκε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ βάσει άρθρου 107 ν 4072/2012. Εξάγαμε το λογιστικό αποτέλεσμα από 01/01 - 29/12/2016 και το καταχωρήσαμε στο βιβλίο της ΙΚΕ με 30/12/2016 καθώς και όλες τις λοιπές ενέργειες λόγω αλλαγής κατηγορίας βιβλίων.

Όσον αφορά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτή θα είναι μια για όλο το έτος αναφέροντας στον κωδ. 197 του Ε3 το λογιστικό αποτέλεσμα από τα απλογραφικά βιβλία.

Ερωτάται πώς θα συντάξω την κατάσταση αποτελεσμάτων, θα αναφέρω τα οικονομικά στοιχεία όλης της χρήσης 2016 με τη βοήθεια φύλλου μερισμού παρόλο που είχα απλογραφικά βιβλία ή θα μεταφέρω απευθείας στα αποτελέσματα προ φόρων το λογιστικό αποτέλεσμα από τα απλογραφικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική σκοπιά, η αλλαγή νομικού τύπου της Ο.Ε. του ερωτήματος δεν συνεπάγεται μεταβολή της αναφερόμενης οντότητας, αυτής καθαυτής.

Ως εκ τούτου η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για λογιστικούς σκοπούς, θα είναι η κατάσταση αποτελεσμάτων της ΟΕ, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα διαθέσιμα αρχεία της, πλέον οποιαδήποτε τυχούσα δραστηριότητα της ΙΚΕ μέχρι το τέλος της χρήσης.

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο