Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 64925/EYKE 5796/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014

(Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα    09-06-2017
Αριθ. Πρωτ. 64925/EYKE 5796

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Βοζίκης
Τηλ.: 210 - 3742008
Fax: 210 - 3742057
E-mail: [email protected]

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014

Σχετ.: ι) το με αρ. πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ3633/30.09.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ
ιι) το με αρ. πρωτ. 42649/ΕΥΚΕ5351/ 10.04.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ

Σύμφωνα με ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των απαιτουμένων από την §18 του άρθρου 2 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής ή μη και ειδικότερα στην εξέταση των εδαφίων α) και β) και την εφαρμογή τους στις περιπτώσεις Ατομικών επιχειρήσεων και μόνο, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Ο τύπος 1, του σημείου 4, (ιι) σχετικού μας εγγράφου του δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που η υπό εξέταση επιχείρηση είναι Ατομική.

2. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενων Ατομικών επιχειρήσεων, που δεν χαρακτηρίζονται ως Μεγάλες και ανεξάρτητα από το χρόνο λειτουργίας τους και την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών των σημείων 2.b και 3.b του (ι) σχετικού εγγράφου μας.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι τα εδάφια γ), δ) και ε) της §18 του άρθρου 2 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, εξακολουθούν να εξετάζονται και για τις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες και υποχρεούνται στην προσκόμιση εγγράφων/στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τις περιπτώσεις αυτές.

 

Η Προϊσταμένη της Ε.Υ.Κ.Ε.
Ζ. Γεωργοπούλου

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο