Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 407 ΕΞ 14.3.2017 Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο

(Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αθήνα, 14.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 407 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 407/2017

ΘΕΜΑ: Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας το 2016 σύναψε σύμβαση συνεργασίας για παραχώρηση εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο. Προ της λήξεως του συμφωνηθέντος χρόνου παρέδωσαν τον χώρο σε άλλους. Εξέδωσαν τιμολόγιο για το σύνολο της συμφωνηθείσης συναλλαγής χωρίς να αφαιρέσουν το διάστημα που το παραχώρησαν σε τρίτους, παρότι τους είχε ζητηθεί.

Η υπόθεση οδεύει σε δικαστική επίλυση. Σημειώστε ότι έχουν εξοφληθεί εντός του 2016 τα 2/3 της αξίας.

Επί του παρόντος αιτούμεθα τη βοήθειά σας για την ορθή λογιστική αποτύπωση της συναλλαγής.

Η καταχώρηση του τιμολογίου είναι πλασματική αφού δεν συμφωνούμε στο ύψος της.

Η εταιρεία μας τηρεί διπλογραφικό σύστημα.

Επί παραδείγματι το ύψος της συναλλαγής είναι 10.000,00 ευρώ και ο φπα 2.400,00.

Έχουν χρεωθεί οι δαπάνες και ο Φ.Π.Α. και πιστώθηκε ο προμηθευτής.

Επίσης έχουν γίνει οι αντίστοιχες ταμειακές κινήσεις.

Το ποσόν για το οποίο ζητούμε έκδοση πιστωτικού (και πιθανότατα έτσι θα γίνει) πώς θα καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών τα πιστωτικά τιμολόγια αφορούν μείωση του ανταλλάγματος της αρχικής συναλλαγής και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται μειωτικά της αξίας των πωλήσεων (και των σχετικών φόρων) από τον πωλητή και μειωτικά της αξίας της δαπάνης (και των σχετικών φόρων) από τον αγοραστή.

Για τα λοιπά θέματα το Σ.ΛΟ.Τ. δεν έχει αρμοδιότητα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο