Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2017 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Δ. ΑΣΦ. 468/853514/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών

(Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα 12 /6 /2017
Α.Π. : Δ. ΑΣΦ. 468/853514

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215000
E - mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών»


(Σχ. Η υπ' αριθμ. εγκύκλιο 15/16 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η υπ' αριθμ. 21/2016 εγκύκλιος τ. ΟΑΕΕ)

Σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών με τις οποίες είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ.23 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α'/9-7-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στου Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ» για την αναγνώριση ημερών Ασφάλισης σε πολίτες Τρίτων Χωρών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, προϋπόθεση της αναγνώρισης είναι η χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α' με ρητή αναφορά ως Κατηγορία Άδειας: «Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου - 1010»

Σύμφωνα με νέες οδηγίες και το υπ' αριθμ. 17560/15.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, θα χορηγείται Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του Ν.4251/2014, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

(α) ως προς τη διάταξη βάσει της οποίας χορηγείται η βεβαίωση θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» και

(β) ως προς τη πρόσβαση που παρέχεται στην εργασία θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ή «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΡΑΣΤ.» και όχι πλέον η ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΥΠΟΥ (Γ.1.3) ή (Γ.1.4.).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 43366/2016/29.9.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται η ισχύς της υπ' αριθμ. 51738/10.10.2014 (2947 Β') κοινής υπουργικής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 30.9.2017.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές οδηγίες.O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο