Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2001 ]

ΠΟΛ.1389/18.12.2001 Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

(Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος1116944/1918/Α0012/ΠΟΛ.1389/18.12.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.2892/2000, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ με την υπ' αριθ. 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ.1036/12.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

2. Ειδικότερα, με το άρθρο 4 αυτής της απόφασης ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης υποβάλλονται μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους στην αρμόδια ΔΟΥ με ειδικό προεκτυπωμένο φάκελο, ο οποίος αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (TAXIS) στους φορολογούμενους.

3. Υστερα από τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα στις ΔΟΥ να ζητούν από τους φορολογούμενους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος να υποβάλουν και χειρόγραφη δήλωση (Εντυπο Ε1 ή Ε1Α), προκειμένου να τοποθετηθούν μέσα σ' αυτό τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβλήθηκαν, για να αρχειοθετηθούν.

4. Τα οικεία δικαιολογητικά θα αρχειοθετούνται από τη ΔΟΥ με βάση το φάκελο που έχει αποσταλεί από το TAXIS. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο