Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 528/2017 Εκπαιδευτές απασχολούμενοι σε ΙΕΚ

(Εκπαιδευτές απασχολούμενοι σε ΙΕΚ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αρ. Πρωτ.: 528

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
TAX. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 10110

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτές απασχολούμενοι σε ΙΕΚ»

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ., K.Ε.K. και των λοιπών φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις διατάξεις του αρ. 31 του ν. 4186/2013 και δεδομένου ότι η νέα ρύθμιση για την ως άνω κατηγορία προσώπων ξεκίνησε από 1.01.2017, βάσει των προβλέψεων του αρ. 36 του ν. 4387/2016, δηλαδή μεσούσης της διδακτικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Για το χρονικό διάστημα από 1.01.2017 έως και τη λήξη ταυ τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ήτοι έως 31.08.2017, εξακολουθεί να ισχύει για τα πρόσωπα των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4186/2013, το προϊσχύον καθεστώς, (για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην ασφάλιση άλλου πλήν του πρώην Ι.K.A./ETAM πρώην φορέα κύριας ασφάλισης και για όσα παρέχουν την εργασία αυτή ως συγκύριο επάγγελμα καταβάλλεται εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες καθώς και τους απασχολούμενους εκπαιδευτές). Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο ΕΦΚΑ δεν ήρε το σχετικό πακέτο κάλυψης από τα πεδία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), που οφείλουν να υποβάλλουν οι εργοδότες για τους εν λόγω εκπαιδευτές. Σε ό,τι αφορά τις νέες ρυθμίσεις βάσει του ν. 4387/2016 για την ασφάλιση των ως άνω προσώπων, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από 1.09.2017 και εφεξής, θα δοθούν σύντομα συμπληρωματικές οδηγίες.


Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΡΑΚΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο