Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2001 ]

ΠΟΛ.1372/21.12.2001 Καθορισμός τιμών σε Ευρώ , της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, με το αντικειμενικό σύστημα.

(Καθορισμός τιμών σε Ευρώ , της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, με το αντικειμενικό σύστημα. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Καθορισμός τιμών σε Ευρώ (), της αξίαςγης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης   και   οικισμών  που   δεν   έχουν  ειδικούς   όρους   δόμησης,  με   το αντικειμενικό σύστημα.
(Υπ. Οικ. 1116688/ΠΟΛ.1372/21.12.2001)


Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις τουν.2842/2000 σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ ως κοινής νομισματικής μονάδας,από 01.01.2002 ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, με τοαντικειμενικό σύστημα, θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Προκειμένου να υπολογισθεί η φορολογητέα αξία τωνακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών πουδεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, με το αντικειμενικό σύστημα, οι Τιμές Α.Β.Α.,Ε.Β.Α. και Τ.Ο'.αρχ. θα μετατρέπονται από Δραχμές σε Ευρώ () ως εξής:

Στις τιμές Α.Β.Α., Ε.Β.Α. και Τ.Ο.αρχ. εφαρμόζεται διαίρεση των τιμών μεχρήση του σταθερού μετατροπέα 340,75, διατήρηση των δύο (2) πρώτων δεκαδικών-ψηφίων μετά την υποδιαστολή και αποκοπή των υπολοίπων (δηλ. Χωρίς στρογγυλοποίηση)

Έχει προγραμματιστεί να σας αποσταλούν πίνακες τιμών, τόσο για εντός όσοκαι για εκτός σχεδίου περιοχές, με όλες μέχρι σήμερα αλλαγές και των σχετικώνμετατροπών από Δρχ. σε ΕΥΡΩ, μετά την έκδοση τους.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο