Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2017 ]

Αρ. Πρωτ.: 20258/25.5.2017 Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012

(Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,    25 / 5 / 2017
Αρ. Πρωτ.: 20258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΜΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ    ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση    : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.    : 11526
Πληροφορίες    : Ε. Τσαρτίνογλου
Τηλέφωνο    : 210-6980333
FAX    : 210-6918088
 

Θέμα :    Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012

Σχετ. :    α) Το υπ΄αρθμ. 4444/4-4-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κρήτης β) Το υπ΄αρθμ. 2926/22-8-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κρήτης
γ) Το υπ΄αριθμ. οικ.324/20-4-2016 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Σητείας

Σε απάντηση των (α) & (β) σχετικών εγγράφων, που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012, σας γνωρίζουμε για τα εξής:
Βάσει  της  παρ.  6  του  άρθρου  29  του  ν.4067/2012  (79  Α΄),όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,
«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ` 795), έως και τις 31.12.2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ. 4γ του  άρθρου  6  του  ν.  4030/2011.  Για  τις  εργασίες  αυτές  δεν  απαιτείται  έκδοση  αναθεώρησης οικοδομικής  άδειας,  παρά  μόνον  έγγραφη  ενημέρωση  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  Δόμησης,  η  οποία γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα».
Με την ανωτέρω διάταξη ρυθμίστηκαν κτίρια, των οποίων ο φέρων οργανισμός ανεγέρθη βάσει οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί με το από 8-7-1993 π.δ/γμα (795Δ΄) και ενώ δεν αναθεωρήθηκαν για αόριστο χρόνο σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 6 του ανωτέρω διατάγματος, όπως προβλεπόταν από τον παλαιότερο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τους δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης των όψεών τους καθώς και η τυχόν στέγη, προκειμένου να ενταχθούν στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν.4030/2011 και συνέχιση των εργασιών τους.
 
Επισημαίνεται  ότι  κατά  την  άποψη  μας,  για  την  εφαρμογή  της  ανωτέρω  διατάξεως,  η  ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού αφορά σε όλα τα κτίρια που προβλέπεται να ανεγερθούν από την οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης), αφού τόσο το π.δ. του  από 8-7-1993 (795Δ΄), όσο  και το ν.4030/2011 (249Α΄) δεν ορίζεται η έννοια της μερικής αναθεώρησης οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) για αόριστο χρόνο. Είναι σαφές επομένως ότι για την περίπτωση, που αναφέρεται στο (α)  σχετικό, όπου έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός σε πέντε κτίρια από τα έξι που προβλέπονταν στην αρχική οικοδομική άδεια, της οποία ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, θα πρέπει για την αποπεράτωσή τους να εκδοθεί νέα άδεια δόμησης από την οικεία υπηρεσία δόμησης.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 
Ε. Δ:
1)    Χρον. Αρχείο
2)    Δ.A.O.Κ.A / Γ
3)    Τσαρτίνογλου Ε.
4)    Γρ. Δ/ντριας
5)    Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ
Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ Αρχιτέκτων Μηχ. - Πολεοδόμος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο