Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2001 ]

ΠΟΛ.1290/17.12.2001 Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήμου

(Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήμου )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1115188/1593/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Α. Γιαννακούλη
Τηλέφωνα: 3642922

ΠΟΛ.: 1290

ΘΕΜΑ: Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήμου.

(Υπ. Οικ. 1115188/πολ. 1290/17.12.2001)

Από 1-1-2002, με προωθούμενη διάταξη,καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α/28-12-2000)που προέβλεπε ότι σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι ήπεριλαμβάνει κλάσμα ΕΥΡΩ το κλάσμα αυτό αμελείται.

Επομένως η στρογγυλοποίηση θα γίνεται στοπλησιέστερο λεπτό του ΕΥΡΩ και ειδικότερα, αν προκύπτει ποσό τελών χαρτοσήμου,στο οποίο το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, το ποσό θαστρογγυλοποιείται στο επόμενο λεπτό (εκατοστό).

Αντίθετα, αν προκύπτει ποσό τελών χαρτοσήμου, στοοποίο το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5, το ποσό θα στρογγυλοποιείταιστο προηγούμενο λεπτό (εκατοστό).

Ο υπολογισμός της εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ θα γίνεταιστο ποσό που προκύπτει μετά την κατά τα ανωτέρω στρογγυλοποίηση των τελώνχαρτοσήμου. Το ποσό που θα προκύπτει για την εισφορά αυτή θα στρογγυλοποιείταικατά τον ίδιο τρόπο.Παραδείγματα:

1. Έστω αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 5,674 ΕΥΡΩ. Τούτο στρογγυλοποιείται σε5,67 ΕΥΡΩ. Εισφορά ΟΓΑ 5,67 Χ 20% = 1,134 ΕΥΡΩ. Τούτο στρογγυλοποιείται σε 1,13ΕΥΡΩ. Σύνολο για καταβολή: 5,67 + 1,13 = 6,80 ΕΥΡΩ.

2. Έστω αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 6,715 ΕΥΡΩ. Τούτο στρογγυλοποιείται σε6,72 ΕΥΡΩ. Εισφορά ΟΓΑ 6,72 Χ 20% = 1,344. Τούτο στρογγυλοποιείται σε 1,34ΕΥΡΩ. Σύνολο για καταβολή: 6,72 + 1,34 = 8,06 ΕΥΡΩ.

3. Έστω αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 19,758 ΕΥΡΩ. Τούτο στρογγυλοποιείται σε19,76 ΕΥΡΩ. Εισφορά ΟΓΑ 19,76 Χ 20% = 3,952. Τούτο στρογγυλοποιείται σε 3,95ΕΥΡΩ. Σύνολο για καταβολή: 19,76 + 3,95 = 23,71 ΕΥΡΩ.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο