Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2001 ]

ΠΟΛ.1285/12.12.2001 Αποστολή σημειωμάτων για την καταβολή των Τελών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) σε ΕΥΡΩ.

(Αποστολή σημειωμάτων για την καταβολή των Τελών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) σε ΕΥΡΩ. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1114240/1515/Τ.& Ε. Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
Πληροφορίες: Ι. Τζίνιας- Δασκαλάκη
Τηλέφωνα:3644781

ΠΟΛ.: 1285

ΘΕΜΑ: Αποστολή σημειωμάτων για την καταβολή των Τελών Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) σε ΕΥΡΩ. 

Έργων (ΜΕ) σε ΕΥΡΩ".

(Υπ. Οικ. 1114240/πολ. 1285/12.12.2001)

Αποστέλλαμε σημειώματα καταβολής:

α) Τέλους για χορήγηση έγκρισης τύπου μηχανήματος έργων (ΜΕ).

β) Τέλουςγια απογραφή - ταξινόμηση και χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίαςμηχανημάτων έργων (ΜΕ).

γ)   Τέλους   για  αντικατάσταση   αδείας   κυκλοφορίας   ή   πινακίδων   αριθμού κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων (ΜΕ)ή αμφοτέρων.

δ) Ετήσιου τέλους για χρήση μηχανημάτων έργων(Μ.Ε.).

Τα ανωτέρω σημειώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται από 1-1-2002, αντί αυτών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Στα σημειώματα αυτά τα ποσά αναγράφονται σε ΕΥΡΩ όπως έχουν ορισθεί με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 31 του ν.2873/2000.

Σημειώνεται ότι ο συντελεστής τέλους χαρτοσήμου που υπολογίζεται στο τέλος που επιβάλλεται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου μηχανήματος έργων (ΜΕ) και για το ετήσιο τέλος χρήσης ανέρχεται σε 3% (πλέον20% επί του χαρτοσήμου για εισφορά υπέρ ΟΓΑ) γιατί με τις διατάξεις του ν.2938/2001 το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας έχει συγχωνευθεί με την Α.Ε. "Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι" που αποτελεί Α.Ε. με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων" και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ ΑΕ.Επομένως ως προς το οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου δεν εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 187/43, αλλά εκείνες της παρ. 3 του άρθρου 13του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο