Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2002 ]

ΠΟΛ.1050/5.2.2002 Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων

(Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1010658/43/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13η)
Τμήμα: Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ 1050

ΘΕΜΑ: Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων.

(Α.Υ.Ο. 1010658/ΠΟΛ.1050/05.02.2002)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/18-2-1997)

2. Την 1079501/373/0013 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1140 Β'/3-9-2001).

3. Την 1067780/82/ΓΟ013/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

4. Την 1129485/479/ΓΟ013/3-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

5. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 (Φ.Ε.Κ. 554 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

6. Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.13113.12.1996 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

7. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 (Φ.Ε.Κ. 825 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

8. Την 1107357/5686/ΔΤΥ (Φ.Ε.Κ. 2082 Β'/26-11-1999) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

9. Την 1121210/6271/ΔΤΥ (Φ.Ε.Κ. 2260 Β'31-12-1999). Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

10. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β' 31-10-2001), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παράγραφος 3 της 1079501/373/0013 Απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2002 φυσικών και νομικών προσώπων, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και ΑΑ. ΓΗΣ)».

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο