Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 20680/814/ 2017 Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου

(Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 15 - 05 - 2017
Αρ. Πρωτ.: οικ. 20680/814

ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ7-
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΠΔΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ14-
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Πληρ.: Νιάρχος Π. Τζαγκαρουλάκης Ι.
Τηλ. 2131516857 2131516856
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου.

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 (ΑΔΑ ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω) και οικ. 15726/605/5.4.2017 (ΑΔΑ 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ) εγκυκλίων και σε ότι αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου, σύμφωνα με την παρ.β του άρθρου 28 του Ν.4387/2016, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Με την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη « Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του άρθρου 40, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταμείων».

Β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, σας επισυνάπτουμε συνημμένα, Πίνακες μηνιαίων κατά κεφαλήν, κατά το διάστημα 2002-2016 κοινωνικών πόρων υπέρ των τομέων ασφάλισης των αντίστοιχων τ. ταμείων αυτοαπασχολουμένων. Σημειώνουμε ότι το ποσό του κοινωνικού πόρου δίδεται ετησίως για 12 μήνες. Η προσαύξηση των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών υπολογίζεται με διαίρεση του κατά κεφαλήν ποσού του κοινωνικού πόρου δια 0,20 (ποσοστό εισφοράς 20%, π.χ. 48,32/0,2 = 241,60 €). Οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με πολλαπλασιασμό του μηνιαίου ποσού επί 12 (241,60 € χ 12 = 2.899,20 €). Στη συνέχεια οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο.

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Πίνακες μηνιαίων κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα 2002-2016 κοινωνικών πόρων υπέρ των τομέων ασφάλισης των αντίστοιχων τ. ταμείων αυτοαποσχολουμένων 

τ. ΕΤΑΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ €
  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ    
2002 48,32 44,17 0,20    
2003 57,57 53,45 0,24    
2004 52,65 607,59 0,34    
2005 40,19 143,90 0,36    
2006 46,27 166,88 0,39    
2007 62,01 191,06 0,67    
2008 57,8 202,56 0,62    
2009 89,49 307,88 0,63    
2010 67,16 165,39 0,61    
2011 40,73 133,41 4,24    
2012 35,35 106,46 0,27    
2013 26,31 96,18 0,05    
2014 28,15 66,53 0,29    
2015 13,03 59,30 0,28    
2016 3,18 24,12 0,25    
           
τ. ΟΑΕΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ €
  ΟΑΕΕ OAEE-ΤΣΑ ΟΑΕΕ-ΤΑΕ ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ-ΤΑΠΕΑΠΙ
2002   69,51 2,99 3,71  
2003   44,74 2,91 3,61  
2004   31,75 2,76 3,59  
2005   18,22 2,60 3,62  
2006   19,08 3,51 3,55  
2007 6,54 27,08      
2008 6,32 0,12     1.685,14
2009 6,48 0,13     384,52
2010 1,28 0,18     54,8
2011 1,03 0,58     204,16
2012 2,40 0,54     0,00
2013 4,33 0,77     0,00
2014 0,01 0,63     0,00
2015 0,00 0,00     0,00
2016 0,00 0,00     0,00


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο