Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1072503 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 12/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1072503 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375138-9
Fax : 210 3375049

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όλων των κλάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και προαιρετικά βιογραφικό σημείωμα έως 22/5/17 στο fax 210 3375049 διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ 2015 / 08-04-2015 έγγραφο. Κατά την εξέταση των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Oι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

Θέση 1 :
1) Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακής Σχολής με αντικείμενο το Marketing/Διαφήμιση
2) Άριστη γνώση Αγγλικών –Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
3) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE)
4) Γνώση διαχείρισης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
5) Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε τμήμα Marketing/Διαφήμισης

Θέση 2 :
1) Άριστη γνώση Αγγλικών –Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
2) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE)
3) Γνώση διαχείρισης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
4) Επιθυμητή η κατοχή Πτυχίου ή/και Μεταπτυχιακού Πανεπιστημιακής Σχολής με αντικείμενο την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή/και τη διοίκηση επιχειρήσεων
5) Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε τμήμα επικοινωνίας ή σε διαφημιστική εταιρεία ή σε θέση γραμματειακής υποστήριξης

Θέση 3 :
1) Άριστη γνώση Αγγλικών –Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
2) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE)
3) Γνώση διαχείρισης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
4) Επιθυμητή η εμπειρία σε διαχείριση CMS
5) Επιθυμητή η κατοχή Πτυχίου ή/και Μεταπτυχιακού Πανεπιστημιακής Σχολής με αντικείμενο την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή/και τη διοίκηση επιχειρήσεων
6) Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε τμήμα επικοινωνίας ή σε διαφημιστική εταιρεία ή σε θέση γραμματειακής υποστήριξης

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο