Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1011187 ΕΞ 2017 Άδεια εργασίας επαγγελματιών κλάδου λαϊκών αγορών

(Άδεια εργασίας επαγγελματιών κλάδου λαϊκών αγορών)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα , 25 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1011187 ΕΞ 2017ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Σπηλιωτόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3630573
Fax : 210 3635077

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0000684 ΕΞ 2017/660/19.1.2017 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε συνημμένα φωτ/φο της με αριθ. πρωτ. 819/16.1.2017 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Παν. Ηλιόπουλου, αναφορικά με «άδεια εργασίας επαγγελματιών κλάδου λαϊκών αγορών - αποδεικτικό ενημερότητας», σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

Αποδεικτικό ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β'), όπως ισχύουν, (σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ.1124/29.4.2014 και ΠΟΛ.1141/16.9.2016). Στις ανωτέρω γενικές διατάξεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας δεν ορίζεται η υποχρεωτική προσκόμμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την έκδοση/ανανέωση της ανωτέρω άδειας εργασίας. Εάν για την συγκεκριμένη πράξη απαιτείται η προσκόμμιση αποδεικτικού ενημερότητας βάση ειδικής διάταξης, αυτό χορηγείται εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1274/27.12.2013.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο