Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1048938 ΕΞ 2017 Φορολογική μεταχείριση του προνοιακού επιδόματος που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία

(Φορολογική μεταχείριση του προνοιακού επιδόματος που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα: 30/03/2017
Αρίθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1048938 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες Κ.Στεφανούρη
Τηλέφωνο : 210 3375318
Fax : 210 3375001
E-Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του προνοιακού επιδόματος που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη από 01.01.2014 και μετά, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.

2. Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 "Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα Φυσικά πρόσωπα" όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016. Ειδικότερα, με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό(80%) και άνω.

3. Σχετικά έχει εκδοθεί η ΠΟΛ.1034/2017 (ΦΕΚ Β' 759/09.03.2017) απόφαση, με την οποία καθορίστηκε ο «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016 των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», στην οποία έχουν δοθεί οδηγίες για τη συμπλήρωση, μεταξύ άλλων, των κωδικών 659-660 ή 619-620 όπου αναγράφεται το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους.Ο Γενικός Δ/ντής της Φορολογικής Διοίκησης
Ευθ. ΣαΐτηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο