Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1067616 ΕΞ 2017 Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Απριλίου 2017

(Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Απριλίου 2017)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 05/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1067616 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10563
Πληροφορίες : Χ. Ρέππας
Τηλέφωνο : 213 1624 272
Fax : 213 1624 233
E-Mail : [email protected]
url : www.publicrevenue.gr

Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Απριλίου 2017»

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10Ατου Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, Κεφάλαιο Α του Ν.4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

προβαίνουμε

στην ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα εξοφληθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου, που αφορούν το μήνα Απρίλιο 2017, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

Βλέπε συνημμένο αρχείο


O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΦΠΑ
  • Εκμισθωσεις
  • ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ Ν.4172/13
  • Φορολογικά
Up
Close
Close
Κλείσιμο