Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 96 ΕΞ 20.1.2017 Τέλος επιτηδεύματος

(Τέλος επιτηδεύματος)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.01.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 96/2017

ΘΕΜΑ : Τέλος επιτηδεύματος


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την απόφαση 2014 ΕΞ 30.9.2016 πολύ μικρών οντοτήτων, το τέλος επιτηδεύματος θα βαρύνει το κονδύλι ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, και όχι να είναι ενσωματωμένο στο φόρο εισοδήματος, όπως είχε δημοσιευθεί στις καταστάσεις 2015. Επίσης δεν θα συμφωνούν με τις δαπάνες στην κατάσταση επιμερισμού των δαπανών.

Αντίστοιχα στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες θα εμφανιστεί ενσωματωμένο στο φόρο ή όχι;

Σας παραθέτω συνημμένα τα αρχεία από την μηχανογράφηση που στη μία περίπτωση είναι ενσωματωμένο στο κόστος πωλήσεων, αλλά αυτό κατά την γνώμη μου δεν είναι ορθό και δεν συμφωνεί με την κατάσταση επιμερισμού, και στη δεύτερη περίπτωση είναι ενσωματωμένο στο φόρο εισοδήματος.

Παρακαλώ για την διευκρίνηση για όλες τις οντότητες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της αρχής του δουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.

Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο