Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2001 ]

ΠΟΛ.1268/21.11.2001 Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης

(Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1108175/1735/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Η. Κατούδης
Τηλέφωνο: 3375317

ΠΟΛ.:1268

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώλησης ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης.
1108175/1735/Α0012/

1. Οπως είναι γνωστό, για την εξεύρεση και τη φορολογία της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπορεύματος του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας πώλησης ή της αξίας απόκτησης του πωλούμενου οχήματος με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από μεταγενέστερους του Ν.Δ.1146/1972 νόμους (τελευταία τροποποίηση με το άρθρο 18 του Ν.2459/1997).

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2873/2000, κατά τις μεταβιβάσεις οχημάτων από επαχθή αιτία, πώληση δηλαδή, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, προβλέπεται η καταβολή ενιαίου τέλους με την ονομασία "τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος".

3. Με την υπ' αριθ. 1002804/53/Α0012/ΠΟΛ.1002/10.1.2001 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι για να υπολογιστεί και να φορολογηθεί η υπεραξία (ωφέλεια) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, ο υπολογισμός της αξίας πώλησης ή της αξίας απόκτησης θα συνεχίσει να γίνεται με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972, όπως αυτά ίσχυαν πριν από την ενοποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2873/2000.

4. Μετά την εισαγωγή από 1.1.2002 του ευρώ ως μοναδικού νομίσματος της χώρας, τα παραπάνω ποσά χαρτοσήμου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για να προσδιοριστεί η υπεραξία από τέτοιες μεταβιβάσεις, μετά όμως τη μετατροπή τους σε ευρώ και σύμφωνα με τους κανόνες στρογγυλοποίησης που ισχύουν, δηλαδή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο