Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1062808 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 27/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1062808 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2104802915, -516, -517
210 3375138-9
Fax: 210 3375049

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όλων των κλάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και βιογραφικό σημείωμα έως 10/5/2017 στα fax 210 3375049 ή 210 3375233 διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους. Στο διαβιβαστικό να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ 2015 / 08-04-2015 έγγραφο.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέταση τους θα ληφθούν υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώση Χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την επιλογή θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σπουδές ή/και εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα:

• Εκπαίδευση ενηλίκων
• Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
• Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης
• Γνώση εφαρμογής MOODLE
• Οργάνωση και λειτουργία υποδομών τηλεκατάρτισης
• Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου
• Δημιουργία και παρακολούθηση στατιστικών αναφορών, δεδομένων και στοιχείων . 

Του εγγράφου μας να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο