Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2001 ]

ΠΟΛ.1250/1.11.2001 Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ

(Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1100918/338/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ.: 1250

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Υφυπουργών Οικονομικών. 1100918/338/0015/

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1097524/775/0015/19.10.2001 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα "Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ" για ενημέρωση και ενέργειές σας.

Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ

1097524/775/0015/19.10.2001

Εχοντας υπόψη:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με την υπ' αριθ. 1144860/370/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β') απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ζ1-412/26.10.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διπλή αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλων πράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία.

3. Τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.10.2000) "περί λήψεως συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ".

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις δύνανται να προμηθεύονται καινούργιες φορολογικές ταμειακές μηχανές και συστήματα, οι οποίες έχουν εξ αρχής ενεργοποιηθεί φορολογικά και λειτουργούν με νόμισμα το ευρώ. Οι μηχανές αυτές μπορούν, για λόγους εξοικείωσης σε θέματα χειρισμών στο ευρώ, να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες συναλλαγών με ευρώ με το καταναλωτικό κοινό, μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες, μέχρι 31.12.2001 και όχι πέραν των δύο (2) συνεχόμενων ημερών, που θα ορισθούν κατόπιν αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ, για την εξασφάλιση της παρουσίας εφοριακού υπαλλήλου.

Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για τις ημέρες αυτές γίνονται με μετατροπή των ποσών που αναγράφονται στα σχετικά δελτία ημερήσιας κίνησης "Ζ", στα αντίστοιχα ποσά σε δραχμές, με χρήση της ισχύουσας ισοτιμίας και των διαδικασιών μετατροπής που ορίζονται με το άρθρο 2 του Ν.2842/2000. Τα δραχμικά ποσά που προήλθαν από μετατροπή, ελέγχονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο παριστάμενο εφοριακό υπάλληλο.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και μέχρι 31.12.2001 οι μηχανές αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με το κοινό, ενώ μετά από αυτή την ημερομηνία μπορούν να λειτουργούν κανονικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο