Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2001 ]

ΠΟΛ.1249/31.10.2001 Κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του v.2238/1994

(Κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του v.2238/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1100563/10789/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Ι. Καθαρός
Τηλέφωνο: 3375312-11

ΠΟΛ.: 1249

ΘΕΜΑ: Κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

1100563/10789/Β0012/

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 33 του Ν.2778/1999, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2. Η πώληση των πιο πάνω αναφερόμενων τίτλων, νοείται όπως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 513 του Α.Κ. Με τη σύμβαση δηλαδή της πώλησης, ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση των αξιόγραφων στα οποία ενσωματώνονται οι προαναφερόμενοι τίτλοι) που αποτελεί το αντικείμενο της πώλησης και να παραδώσει το πράγμα, ενώ ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1142 του Α.Κ. ορίζεται ότι η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του. Με τις διατάξεις δε του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1161 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι ο επικαρπωτής έχει υποχρέωση μετά τη λήξη της επικαρπίας να αποδώσει το πράγμα στον κύριο.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο επικαρπωτής πράγματος δεν αποκτά την κυριότητα αυτού, αλλά απλώς και μόνο το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα στον κύριο αυτού μετά τη λήξη της επικαρπίας.

Ακολούθως, κατά τη σύσταση ή τη μεταβίβαση της επικαρπίας ο κύριος του πράγματος δεν απολύει την κυριότητα επ' αυτού αλλά στερείται μόνο τη χρήση και κάρπωσή του. Κατά συνέπεια, τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά τη μεταβίβαση της επικαρπίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, καθόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών οι οποίες, κατά ρητή διατύπωση μη επιδεχόμενη διασταλτική ερμηνεία, απαιτούν πώληση, δηλαδή μεταβίβαση της κυριότητας του τίτλου από τον πωλητή στον αγοραστή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο