Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2755 ΕΞ 16.12.2016 Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους

(Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 16.12.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2755/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Α.Ε. ρύθμισε τις ασφαλιστικές εισφορές (ικα) ετών 2014-2015 εντός του 2016. Φορολογικά δεν είχε εκπέσει την δαπάνη. Λογιστικά είχε μεταφερθεί στα αποτελέσματα αντίστοιχα στα έτη που δημιουργήθηκε η δαπάνη και η υποχρέωση στο ΙΚΑ. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί μεταβατικός λογαριασμός (36) για την μεταφορά της δαπάνης σε άλλο έτος. Τώρα με την πληρωμή της κάθε δόσης χρεώνεται η υποχρέωση που έχουμε στο ΙΚΑ και πιστώνεται ο όψεως. Φορολογικά οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν στον χρόνο καταβολής τους. Για να εμφανιστεί η δαπάνη στο 2016 ποιος θα ήταν ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός; Θα μπορούσα να χρεώσω ένα έξοδο και να πιστώσω ένα τεκμαρτό έσοδο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τακτοποίηση γίνεται στη φορολογική δήλωση. Τα έξοδα από λογιστικής απόψεως και βάσει της αρχής του δουλευμένου, βαρύνουν τις χρήσεις που αφορούν, ανεξάρτητα του χρόνου που θα πληρωθούν.

Παράδειγμα:

Έστω έξοδα ποσού ΕΥΡΩ 100 που αφορούν τη χρήση 2016 αλλά φορολογικά εκπίπτουν στη χρήση 2017. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα θα έχουν ως εξής: 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο