Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2822 ΕΞ 16.12.2016 Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων

(Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 16.12.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2822 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2822/2016

ΘΕΜΑ: Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων


ΕΡΩΤΗΜΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
Η εταιρεία Α (XXXXXXXXXXX) είναι συνδεδεμένη (μητρική) της εταιρείας Β. Η εταιρεία Β είναι επίσης συνδεδεμένη (μητρική) των εταιρειών Γ και Δ. Όλες οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα με ιδιόκτητα ξενοδοχεία.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ.
Η εταιρεία Α προτίθεται στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.000.000 ευρώ προκειμένου επεκτείνει τις επενδυτικές δραστηριότητές της. Οι μέτοχοι της εταιρείας Α (φυσικά πρόσωπα) προτίθενται στην παραίτηση τους από το προτιμησιακό δικαίωμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ.
Δύναται η εταιρεία Δ, που διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητά της και η εξασφάλιση των δανειστών της, να αποκτήσει μετοχές της εταιρείας Α (γιαγιάς), σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, και πως απεικονίζονται οι λογιστικές εγγραφές της απόκτησης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ερώτημα της δυνατότητας απόκτησης μετοχών από έμμεση θυγατρική της έμμεσης μητρικής της, εν προκειμένω η απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Α από τη Δ, είναι νομικό και συνεπώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ.

Από λογιστικής απόψεως η απόκτηση, απεικονίζεται ως εξής:

(α) Εταιρεία Δ.: Χρεώνεται η συμμετοχή με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που θα καταβληθεί.

(β) Εταιρεία Α.: Χρεώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτηθεί από την αύξηση και πιστώνεται το μετοχικό κεφάλαιο (και το υπέρ το άρτιο αν η έκδοση των μετοχών γίνει σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία τους).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο