Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2891 ΕΞ 20.01.2017 Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών

(Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.01.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2891 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2891/2017

ΘΕΜΑ: Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών


ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι αμοιβές που δίνουν στα μέλη οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία, σε ποιο λογαριασμό καταχωρούμε:

α) Την αμοιβή των μελών
β) Το χαρτόσημο που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής
γ) Το Φ.Μ.Υ. που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής
δ) Η εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί από το ποσό της αμοιβής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών, θεωρούνται εργαζόμενοι εφόσον λαμβάνουν αμοιβές από αυτές. Συνεπώς οι μικτές αμοιβές τους και οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές καταχωρούνται στο λογαριασμό 60 «Παροχές σε εργαζομένους». Οι παρακρατήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές, ως υποχρεώσεις, καταχωρούνται στους λογαριασμούς 54 «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» και 55 «Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» από τους οποίους και αποδίδονται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο