Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2894 ΕΞ 20.01.2017 Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ

(Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.01.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2894 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2894/2017

ΘΕΜΑ: Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ


ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ ενημερώστε με τι εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί για φόρο αναβαλλόμενης φορολογίας στα κλεισίματα ΔΛΠ.

Ο αναβαλλόμενος είναι σε λογαριασμό 84.99 και δεν έχω καταφέρει να βρω υπόδειγμα για την εν λόγω εγγραφή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων, βάσει του προτεινόμενου από τα ΕΛΠ σχεδίου λογαριασμών, είναι:

(α) Στον ισολογισμό:
39 «Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού» και 59 «Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού».

(β) Στην κατάσταση αποτελεσμάτων:
69.02 «Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο» και 78.02 «Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο».

Δεδομένης της ελεύθερης ανάπτυξης του σχεδίου λογαριασμών, οι αναβαλλόμενοι φόροι εντάσσονται σε λογαριασμούς κατά την κρίση της οντότητας.

Η διενέργεια των σχετικών λογιστικών εγγραφών προϋποθέτει γνώση της θεωρίας λειτουργίας των αναβαλλόμενων φόρων βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ 12).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο