Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2915 ΕΞ 20.01.2017 Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων

(Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.01.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2915 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2915/2017

ΘΕΜΑ: Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε συγχρηματοδοτούμενο έργο η δικαιούχος εταιρία επιχορηγήθηκε για την κατασκευή πρωτότυπων ιατρικών μηχανημάτων με στόχο τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε νοσοκομεία όπου και βρίσκονται εγκατεστημένα τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα κατασκευάστηκαν από εξωτερικό προμηθευτή με βάση την τεχνογνωσία της δικαιούχου εταιρίας, η οποία ανέπτυξε και ενσωμάτωσε το απαιτούμενο για τη λειτουργία τους λογισμικό.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε ποιες οι προβλεπόμενες λογιστικές εγγραφές για την ανωτέρω περίπτωση και συγκεκριμένα ποιοι οι Λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου που χρεώνονται/πιστώνονται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα θέματα της επιχορήγησης ενσωμάτων παγίων ρυθμίζονται από το άρθρο 23 του νόμου 4308/2014 και τις παραγράφους 23.1.1 έως 23.2.1 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του νόμου.

Τα θέματα της τήρησης των λογαριασμών ρυθμίζονται από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 και τις παραγράφους 3.8.1 και 3.9.1 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του νόμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο