Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2001 ]

ΠΟΛ.1248/30.10.2001 Διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων χαριστικών παροχών.

(Διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων χαριστικών παροχών. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρ.Πρωτ.:1000843/4/Α0013
1010296/50/ Α0013/1999
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ


ΠΟΛ.: 1248

ΘΕΜΑ: Διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων χαριστικών παροχών.
(Υπ. Οικ. 1000843/πολ. 1248/30.10.2001)

Σαςκοινοποιούμε την 826/98 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δ'Τμήματος), που έγινε εν μέρει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, καθώς καιτην με αριθμό 708/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου τουΚράτους, η οποία ομοίως έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών -ως προςτο θέμα για το οποίο δεν είχε γίνει αποδεκτή η πρώτη- για ενημέρωση σας καιενιαία εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με τηνπρώτη από τις ως άνω γνωμοδοτήσεις έγινε δεκτό ότι:

α) Είναι δυνατήη διόρθωση της αρχικής πράξης γονικής παροχής-δωρεάς όταν η διόρθωση αυτήαναφέρεται σε επιπλέον μέτρα του ακινήτου και ο συστήσας τη χαριστική παροχή(γονική ή δωρεά) γονέας έχει αποβιώσει. Όμως στην περίπτωση αυτή, η διόρθωσητης συμβολαιογραφικής πράξης θα γίνει μεταξύ των καθολικών διαδόχων τουαποβιώσαντος γονέα και του τέκνου υπέρ του οποίου συστάθηκε η γονική παροχή καιοφείλεται φόρος γονικής παροχής για την επιπλέον έκταση.

β) Η κατάτα ανωτέρω διόρθωση συμβολαίου γονικής παροχής είναι δυνατή κατά την ορθήέννοια της διατάξεως της παρ. 7 του αρθρ. 6 του ν. 1947/91, υπό την προϋπόθεσηότι ο αποβιώσας γονέας μεταβίβασε, με την αρχική πράξη γονικής παροχής, ολόκληροτο ακίνητο, όπως αυτό προσδιορίζεται επακριβώς και αδιαμφισβήτητα κατά τη θέσηκαι τα όρια του, δηλαδή προκύπτει η βούληση του για τη μεταβίβαση του όλουακινήτου και

γ) Εάν τοτέκνο-δωρεοδόχος είναι ο μοναδικός κληρονόμος του γονέα, ο οποίος συνέστησε τηγονική παροχή ή δωρεά, στην κατάρτιση της διορθωτικής πράξης θα συμβληθεί τοίδιο πρόσωπο, αφενός με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου του γονέα-δωρητήκαι αφετέρου με την ιδιότητα του δωρεοδόχου- τέκνου και θα υποβάλει ο ίδιοςσυμπληρωματική δήλωση φόρου γονικής παροχής για την επιπλέον έκταση. Αν όμως τοτέκνο ή ο δωρεοδόχος δεν είναι ο μοναδικός κληρονόμος του γονέα-δωρητή, τότε θασυμπράξουν στην εν λόγω διόρθωση οι καθολικοί κληρονόμοι του παρέξαντοςγονέα-δωρητή (με την ιδιότητα τους αυτή) χωρίς να υποβάλλουν δήλωση φόρουκληρονομιάς, με αντικείμενο αυτής τα επιπλέον μέτρα.

Με τηνδεύτερη γνωμοδότηση στη συνέχεια, έγινε δεκτό ότι επί συντάξεως επαναληπτικού ήδιορθωτικού συμβολαίου, ως προς την έκταση του μεταβιβασθέντος αιτία δωρεάς ήγονικής παροχής ακινήτου, ο φόρος για την επιπλέον έκταση, θα υπολογισθεί επίτης άξιας  την οποία θα έχει αυτή, κατάτο χρόνο σύνταξης  του διορθωτικούσυμβολαίου.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο