Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 153393/918/ 2017 Οδηγίες για περιοχές του αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης

(Οδηγίες για περιοχές του αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 153393/918

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Β. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Τσιλίκουνας, Αν. Καπετάνιος
Τηλέφωνο : 210 212 8066, 210 212 4661
Ηλ.Ταχυδρομείο : [email protected]

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης.

Αναφορικά με τηλεφωνικά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό εκτάσεων που στον θεωρημένο και αναρτημένο δασικό χάρτη εμφανίζονται με δασική μορφή στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και μη δασικές στην πρόσφατη αεροφωτογραφία (κατηγορία κάλυψης ΔΑ), σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ο δασικός χάρτης δεν καταργεί, δεν τροποποιεί, δεν αναστέλλει, ούτε αναιρεί την ισχύ διατάξεων της εν γένει δασικής νομοθεσίας, αλλά και οποιασδήποτε άλλης διάταξης τής γενικής ή ειδικής νομοθεσίας, που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτή.

Με την κατάρτιση και θεώρηση του δασικού χάρτη αναδεικνύονται και απεικονίζονται, οι εκτάσεις που κατ’ αρχάς υπάγονται ή μη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Για την κατάρτιση του δασικού χάρτη τηρούνται σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, που εγκρίνονται με απόφαση τού Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιώντας τις διατάξεις του ν. 3889/2010, στις οποίες καθορίζονται τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την σύνταξή του. Οι τεχνικές προδιαγραφές, συμβατά λειτουργούσες με τις προβλέψεις τού ανωτέρω νόμου και τις λοιπές γενικές και ειδικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, δεν αναιρούν αυτές. Με την ανάρτηση του δασικού χάρτη παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης και, ενδεχομένως, ανατροπής του περιεχομένου του, δια της υποβολής αντιρρήσεων και εξέτασής τους από τις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α. και την εντέλει κύρωσή του μετά την ενσωμάτωση των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω επιτροπών.

Επισημαίνεται, λοιπόν, ότι πράξεις της διοίκησης που είτε έχουν εκδοθεί, σύννομα, σε εφαρμογή κείμενων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αγροτικής νομοθεσίας (όπως σχετικώς έχει καθοριστεί από τις οικείες διατάξεις και τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές) και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή λόγο είτε δεν πάσχουν ακυρότητας, είναι σε ισχύ και δεν ανατρέπονται από τον δασικό χάρτη.

Συνεπώς, σε εκτάσεις που παρουσιάζονται ως δασικές στην παλαιά κατάσταση και μη δασικές στην πρόσφατη (ΔΑ), οι οποίες αποτελούν οριστικά παραχωρητήρια, διανομές και αναδασμούς της αγροτικής νομοθεσίας, τελούν σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή αλλαγής του χαρακτήρα τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν εν συνδυασμό με τις δασικές διατάξεις, δεν υφίσταται υποχρέωση, ούτε ανάγκη για υποβολή αντιρρήσεων, αφού δεν υπάρχει αντικείμενο ανατροπής του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ο οποίος έχει καταγράψει πραγματική κατάσταση (α/φ έτους 1945), που δικαιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας.

Όλα τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και πληροφορίες, θα καταχωριστούν, σε δεύτερο χρόνο, στο δασικό χάρτη μετά την ολοκλήρωση τής συλλογής τους, που θα προκύψει είτε από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε από τον ολοκληρωμένο χειρισμό αυτού κατά την κατάρτιση του Δασολογίου.Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Κ. ΔημόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο