Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2003 ]

ΠΟΛ.1032/24.3.2003 Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

(Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1017296/1151/0016/24.2.03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/νση 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Κλιμάκιο

ΠΟΛ 1032

ΘΕΜΑ: Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
ΣΧΕΤ: Αποφ. 1017296/1151/0016/24.2.2003


Σας πληροφορούμε ότι από το τρέχον έτος με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, την απλοποίηση των διαδικασιών και διευκόλυνση του έργου των Δ.Ο.Υ. σχετικά με την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. στους δικαιούχους, που δεν εισέπραξαν τις επιστροφές τους, θα ακολουθούνται τα εξής:

1. Από το οικ. έτος 2002 και μετά, οι ανεξόφλητες επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά με μορφή Α.Φ.Ε.Κ.,τα οποία είναι εκκαθαρισμένα έτοιμα για πληρωμή.

2. Τα Α.Φ.Ε.Κ. των ανεξόφλητων επιστροφών Φ.Ε . δημιουργούνται με την μορφή:

Τύπος Πηγής «25», Είδος Α.Φ.Ε.Κ. «Ι»
Ο αριθμός Α.Φ.Ε.Κ. αποδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., από ειδική Σειρά που τηρείται ανά Δ.Ο.Υ.

Ο αριθμός Α.Β.Κ.Τ. αποδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., επίσης από ειδική Σειρά που τηρείται ανά Δ.Ο.Υ.

3. Δεν απαιτείται πλέον έγκριση για την επιστροφή στους δικαιούχους ανεξαρτήτως ύψους ποσού, δεδομένου ότι για τα μεγάλα ποσά έχει γίνει σχετικός έλεγχος, επειδή είχαν περιληφθεί σε Κατάσταση Επεξεργασίας.

4. Η Δ.Ο.Υ. μετά τους απαραίτητους συμψηφισμούς όπου απαιτείται (εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή χρέη σε ρύθμιση),ειδοποιεί τους φορολογουμένους και τους επιστρέφει το τυχόν υπόλοιπο ποσό που δικαιούνται χωρίς προηγουμένως να ζητήσει έγκριση από τη Δ16 ανεξαρτήτως ποσού.

5. Για όσους φορολογουμένους απαιτήσουν επιστροφή Φ.Ε. οικ. έτους 2002, με την αιτιολογία ότι δεν εισέπραξαν το ποσό από την Τράπεζα και διαπιστωθεί ότι δεν έχει σταλεί Α.Φ.Ε.Κ. από την Γ.Γ.Π.Σ. μπορεί από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Φορ/γίας Εισοδήματος Φ.Π. των Δ.Ο.Υ. να εξακριβωθεί εάν έχει πληρωθεί μέσω Τράπεζας και να πληροφορηθεί ο φορολογούμενος για την Τράπεζα, το Υποκατάστημα και την ημερομηνία πληρωμής.

6. Αν έχετε ήδη εκδώσει Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής, παρά του ότι δεν είχατε παραλάβει Κατάσταση Ανεξόφλητων Επιστροφών, πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε προκειμένου να δοθούν οδηγίες κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος (τηλ. 210 4802824 - 25, 4802470 - 3 και 4802298). Όλες οι επιστροφές αυτές να ελεγχθούν επισταμένα, προκειμένου να αποφευχθούν διπλές επιστροφές.

7. Για ανεξόφλητες επιστροφές Φ.Ε. έτους 2001 και προηγουμένων οικ. ετών θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Η Δ.Ο.Υ. (Γραφείο Επιστροφών) αφού προηγουμένως συμβουλευτεί τις Καταστάσεις Ανεξόφλητων Επιστροφών, θα δημιουργεί Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής και θα επιστρέψει το ποσό χωρίς να ζητά έγκριση από τη Δ16, ανεξαρτήτως ποσού, αφού προηγουμένως έχει προβεί στους απαραίτητους συμψηφισμούς όπου απαιτείται.

Στην Κατάσταση Ανεξόφλητων Επιστροφών θα συμπληρώνεται οπωσδήποτε ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού Α.Φ.Ε.Κ.

Αν υπάρχουν αιτήματα επιστροφής οικ. έτους 2001 και προηγουμένων και ο αιτών δεν υπάρχει στις Καταστάσεις Ανεξόφλητων Επιστροφών, να επικοινωνείτε με το Κλιμάκιο της Δ16 στη Γ.Γ.Π.Σ, για να γνωστοποιούνται τα στοιχεία εξόφλησης.

Μόνο για τις ανωτέρω επιστροφές μπορεί να κατατεθεί αίτηση του δικαιούχου.

8. Με την νέα διαδικασία ο φορολογούμενος θα εξυπηρετείται αμέσως από τη Δ.Ο.Υ. σε αντίθετη με την προηγούμενη διαδικασία που απαιτούσε χρονικό διάστημα ενός έως τεσσάρων μηνών ανά περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο