Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1057030 ΕΞ 2017 Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης

(Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1057030 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Δημ. Τσαγκαλάκης
Τηλέφωνο: 2106987444
Fax: 2106987459
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016 / ΑΔΑ:7ΦΗΝΗ2Η3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, η οποία κοινοποιήθηκε με την με Α.Π. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3.2.2017 εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ) και με την οποία από 1-1-2017 κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα υπό τη διαδρομή

www.icisnet.gr - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές - IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών (Περισσότερα)

έχει αναρτηθεί κατάλογος των κωδικών πιστοποιητικού απαγορεύσεων και περιορισμών (αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας) που ισχύουν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, καθώς και σχετικών οδηγιών για την ορθή χρήση τους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα και πληρότητα των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, όσο και τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και του νόμιμου εμπορίου.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο