Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2017 ]

Αριθμ. 562 Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων στις Περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 114 του ν. 4446/2016

(Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων στις Περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 114 του ν. 4446/2016)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 562

(ΦΕΚ Β' 1287/12-4-2017)

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/1987) «Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) « Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Το άρθρο 114 του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄/240) περί ορισμού ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το έτος 2017 με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, που είναι σε ισχύ από 22-12-2016.

4. Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με αριθμ. 45/20.1.2017 (Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 114 του ν. 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις).

5. Την αριθμ. 187/27.1.2017 επιστολή της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων προς τους εμπλεκόμενους φορείς, για υποβολή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 114 του ν. 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις.

6. Τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, όπως εκφράστηκαν με τα:

• Αριθμ. 499/13.3.2017 έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

• Το αριθμ. 537/14.3.2017 έγγραφο της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού.

• Το αριθμ. 500/10.3.2017 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και Νέας Ιωνίας.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι για το έτος 2017 στις περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ημερών, θα πραγματοποιηθούν σε τρεις περιόδους.

1. Από 1/5/2017 έως 10/05/2017 (διάρκειας δέκα -10ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής της 7ης Μαΐου).

2. Από 1/9/2017 έως 5-9-2017 (διάρκειας πέντε -5ημερών) και

3. Από 1/11/2017 έως 10/11/2017 (διάρκειας δέκα -10ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής της 5ης Νοεμβρίου).

Οι Κυριακές που προαιρετικά θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων είναι η της 7ης Μαΐου και της 5ης Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Βόλος, 3 Απριλίου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο