Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2017 ]

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 20/2017 Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης

(Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Αρ.Πρωτ.:570942

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-52.15.221,210-52.15.227
FAX : 210-52.15.106

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης».


Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθ.52/Συν.8/23.2.2017 (ΦΕΚ 978/τ.Β΄ /23.3.2017) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με την οποία εξουσιοδοτούνται όργανα του ΕΦΚΑ να εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα εξής:

A. Μετακίνηση στο Εξωτερικό

Αρμόδιο όργανο έκδοσης αποφάσεων μετακίνησης οποιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό είναι ο Διοικητής του ΕΦΚΑ.

B. Μετακίνηση εκτός έδρας, εντός επικράτειας

-  Κεντρικές Υπηρεσίες
I. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης του Διοικητή, των Υποδιοικητών και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων είναι ο Διοικητής του ΕΦΚΑ.

II. Προϊστάμενοι Διεύθυνσης όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών:
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Προϊσταμένων Διεύθυνσης Κεντρικών Υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

III. Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπάλληλοι των Κεντρικών Υπηρεσιών πλην της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών:
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

IV. Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπάλληλοι της Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών:
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Προϊσταμένων Τμημάτων και των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι ο Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης.

- Περιφερειακές Υπηρεσίες

I. Προϊστάμενοι Διεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών:
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης Προϊσταμένων Διεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

II. Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπάλληλοι Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση (πχ Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα Μισθωτών, ΠΕΚΑ, Περιφερειακές Διευθύνσεις μη Μισθωτών, Περιφερειακά Τμήματα μη Μισθωτών κλπ):
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης ή υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης.

III. Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπάλληλοι Περιφερειακών Υπηρεσιών που δεν υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση(π.χ. Περιφερειακά Τμήματα Αγροτών,Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α./Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τομείς Υγειονομικών)
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου και δεν υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Ιατροί του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ:
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

- Μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα για λογαριασμό του ΕΦΚΑ:
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης μετακινούμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως ειδικοί συνεργάτες, δικηγόροι, τέως υπάλληλοι των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων κ.λ.π,είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο