Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 11635/ 2017 Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή

(Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 11635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση :Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες :Δ. Τρομπούκη, Α. Πατσιαβούρα
Τηλέφωνο:213-1364327, 213-1364380
FAX:213-1364383

ΘΕΜΑ: Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για την αυθημερόν κοινοποίησή του στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

Ειδικά, αναφορικά με το προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού, της αρμοδιότητάς μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Οι κλάδοι του προσωπικού των ΟΤΑ α' βαθμού, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του δημοσίου τομέα, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, καθώς απαντώνται μόνο στους ΟΤΑ και είναι άμεσα συνυφασμένοι με το εύρος των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι υπηρεσίες τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε μεγάλους δήμους της Χώρας, υπηρεσίες αιχμής, όπως π.χ. της καθαριότητας, απαριθμούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ και το ωράριο λειτουργίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση απαιτεί κυλιόμενες βάρδιες του προσωπικού.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, αναγνωρίζουμε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης του β' μέρους του ν. 4369/2016, ιδίως η στοχοθεσία και οι Ολομέλειες Διεύθυνσης και Τμήματος, σε υπαλλήλους κυρίως εργατοτεχνικών κλάδων ή ειδικοτήτων, που εργάζονται σε νευραλγικές και πολυπληθείς υπηρεσίες.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, το σύστημα της αξιολόγησης θα εφαρμοσθεί όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του ν. 4369/2016 και στο προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού, με ανάλογη εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Έτσι, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού παρακαλούνται όπως άμεσα προβούν στις κάτωθι ενέργειες: 

1. Κοινοποίηση της παρούσας και της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους υπαλλήλους τους,

2. Χορήγηση των εντύπων εκθέσεων αξιολόγησης,

3. Ενημέρωση των αξιολογητών για την υποχρέωσή τους να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι με μέριμνα του τελικού αξιολογητή, οι εκθέσεις αξιολόγησης πρωτοκολλούνται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο,

4. Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr και στη διαδρομή: Το Υπουργείο/ Εγκύκλιοι.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο