Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 862/ 2017 Σχετικά με το εφάπαξ των 258 χιλιάδων ευρώ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ

(Σχετικά με το εφάπαξ των 258 χιλιάδων ευρώ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 31-3-2017
Αρ. Πρωτ. 862

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα:    2106969811
FAX:    210 6969512
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»


ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3972/7-3-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ), ως ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, βρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα, όπως προκύπτει από το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» και εποπτεύεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του ν. 4001/2011. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3822/2010, με τις οποίες προβλέπεται ως ανώτατο όριο αποδοχών αυτό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει χρήση, από τη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ, των διατάξεων του ν. 4354/2015, με τις οποίες καταργήθηκαν οι εν γένει περιορισμοί αποδοχών Μελών Δ.Σ., Προέδρων Δ.Σ., κ.λπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήρης Νίκας, «φέρεται να έδωσε στον εαυτό του» αύξηση 100.000 € (με απόφαση του Δ.Σ.), στο εφάπαξ που έλαβε. Ταυτόχρονα, η ιεραρχική εξέλιξή του παρουσιάζεται ως παράνομη, καθώς εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Απέναντι στο σχιζοφρενικό κατηγορητήριο, η λογική τάξη των πραγμάτων έχει ως εξής:

• Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΔΕΣΦΑ «Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας» (άρθρο 18.3). Κατά συνέπεια, εφόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εργαζόμενος, δεν είναι δυνατόν ιεραρχικά να υπάρχει άλλος εργαζόμενος με υψηλότερο βαθμό. Άρα θα πρέπει να βρεθεί στην υψηλότερη βαθμίδα, που είναι αυτή του Διευθυντή Δραστηριοτήτων (άρθρο 6 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Εταιρείας).

• Σύμφωνα με το Καταστατικό «Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου» (άρθρο 18.1) και «Οι αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας» (άρθρο 16.8).

• Στη βάση αυτή κρίθηκε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο να αποφασίσει την ιεραρχική εξέλιξη του κυρίου Νίκα. Γι' αυτό αποφάσισε «Την ένταξη του κ. Σωτηρίου Νίκα, από την 19-9-2016, που διορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ και διατηρεί εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου με το ΔΕΣΦΑ, στην υψηλότερη βαθμίδα καθηκόντων της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει για το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή στη βαθμίδα Διευθυντού Δραστηριοτήτων, πέμπτο κλιμάκιο, και στο κλιμάκιο βασικού μισθού Διευθυντού σύμφωνα με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του» (απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου αρ. 30/04 11-11-2016 και της υπ' αριθμ. Πρωτ. 3075/9-11-2016 Βεβαίωση Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ).

• Ο κ. Νίκας δεν έλαβε, δηλαδή, τις απολαβές που αντιστοιχούν στο Διευθυντή Δραστηριοτήτων. Απλά έλαβε το βαθμό για να τηρηθεί η πρόβλεψη του Καταστατικού ότι είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Κατά την συνταξιοδότησή του, ο κ. Νίκας έλαβε το εφάπαξ που προβλέπει η ΕΣΣΕ στη βάση της πραγματικής προϋπηρεσίας του, χωρίς να συνυπολογιστεί το διάστημα που νομίμως έλαβε, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, άδεια άνευ αποδοχών για να μεταβεί στον Καναδά.

• Ο διορισμός του κ. Νίκα εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ.

Η αξιωματική αντιπολίτευση ανεπιτυχώς προσπάθησε να παρουσιάσει ότι υπήρξε αύξηση του εφάπαξ κατά 100.000 €, παραδεχόμενη μεταχρονολογημένα το λάθος της, αποδεχόμενη τα πραγματικά στοιχεία, που βεβαιώνουν ότι η αύξηση ήταν οριακή. Ο κ. Νίκας δεν είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, άρα δεν προκύπτει ότι αποφάσισε αυτός για τον εαυτό του. Αυτό θα μπορούσε να το ισχυριστεί κάποιος αν η απόφαση είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτομάτως, εκ του καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξελίσσεται στην ανώτατη ιεραρχική θέση και καταλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Δραστηριοτήτων, εφόσον είναι και εργαζόμενος της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει και εγκρίνει με την απόφαση του την εξέλιξη αυτή, όπως έγινε και με τον κ. Νίκα. Η αξιωματική αντιπολίτευση όμως ισχυριζόμενη ότι το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο για την ιεραρχική εξέλιξη ενός εργαζομένου στην ανώτατη ιεραρχική βαθμίδα, προφανώς εννοεί ότι ένας εργαζόμενος της εταιρείας δεν θα μπορούσε ποτέ να αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, τακτική την οποία ακολούθησε η ίδια τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίστοιχη περίπτωση, όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος ήταν και εργαζόμενος, υπήρξε το 2007, με τον κ. Γεώργιο Στεργίου. Τότε δεν υπήρχε ακόμα Εποπτικό Συμβούλιο (δημιουργήθηκε το 2011) και την απόφαση είχε λάβει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (4-5-2007). Όχι μόνο είχε εγκρίνει την ιεραρχική εξέλιξη του κυρίου Στεργίου στην ανώτατη βαθμίδα αλλά:

- είχε λάβει και τις αντίστοιχες οικονομικές απολαβές,

- είχε αποφασιστεί ότι με την αποχώρηση από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου εφεξής θα τοποθετείται «στην ανώτατη ιεραρχική διευθυντική βαθμίδα που θα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας, δικαιούμενος των εκάστοτε ανώτατων προβλεπόμενων για τη θέση αυτή αμοιβών και πρόσθετων παροχών».

Μάλιστα η τελευταία αυτή πρόβλεψη ίσχυσε και για τους άλλους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, ανεξάρτητα αν ήταν Διευθύνοντες Σύμβουλοι (απόφαση ΔΣ 27/20-12-2007 και 1/1-4-2007).

Ο πρώην Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, Βασίλειος Δεμερτζής, διορισμένος από την προηγούμενη Διοίκηση της Εταιρείας, πρότεινε στις 8-3-2016 στα Μέλη του Οργάνου να εφαρμοστεί ο νόμος 4354/2015 που προβλέπει κατάργηση του πλαφόν στις αμοιβές των Μελών του ΔΣ. Εισηγήθηκε αυτό να ισχύσει για το 2016, καθώς οι αμοιβές του 2015 είχαν ήδη εγκριθεί. Το θέμα παραπέμφθηκε στη νομική υπηρεσία του ΔΕΣΦΑ, πλην όμως σύντομα η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου άλλαξε από την παρούσα κυβέρνηση και το Όργανο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των αποδοχών.

Στο παρελθόν, επί κυβέρνησης ΝΔ, η καταστατική πρόβλεψη ο Διευθύνων Σύμβουλος να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αξιοποιήθηκε προκειμένου να αυξηθούν οι αποδοχές υψηλόβαθμων στελεχών, ανεξάρτητα αν ασκούσαν ή είχαν ασκήσει ποτέ τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επιπλέον, το Εποπτικό Συμβούλιο που είχε διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, επιχείρησε να αυξήσει τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, η ΝΔ επικαλείται την πρόβλεψη του Καταστατικού ώστε πρακτικά να μην είναι εφικτό να διοικηθεί η Εταιρεία από το ανθρώπινο δυναμικό της. Πρόκειται είτε για ιδεολογική εμμονή κατά των εργαζομένων, είτε για μία ακόμα προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα golden boys της αγοράς, αδιαφορώντας για την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας (ο εργαζόμενος λαμβάνει ήδη μισθό, ενώ ο εξωτερικός συνεργάτης θα επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση). Η σημερινή Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ, αξιοποίησε το ανθρώπινο δυναμι-( χό της Εταιρείας, χωρίς να υπάρξει αύξηση αποδοχών του στελέχους που έγινε Διευθύνων Συμβούλου και εγκαταλείποντας κάθε λογική αύξησης των απολαβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε ότι αφορά στις τοποθετήσεις των διαθεσίμων του ΔΕΣΦΑ, αυτές λαμβάνουν χώρα με το βέλτιστο και  ασφαλέστερο για την εταιρεία τρόπο. Η Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ είναι υποχρεωμένη έναντι των εργαζομένων της να διασφαλίζει με τον αποδοτικότερο τρόπο τα αποθεματικά της που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι αυτών, τα οποία πάντα παραμένουν στην εταιρεία, δίχως να επηρεάζονται οι οικονομικές καταστάσεις αυτής και δίχως να επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ τα τιμολόγια των καταναλωτών.

Όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣφΑ, Το ΥΠΕΝ, υπό την ηγεσία της τωρινής κυβέρνησης, εργάστηκε για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2013, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον καθώς και την προστασία της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και των νοικοκυριών. Το παλιό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενι-ζέλου, προέβλεπε την πώληση του 66 % του ΔΕΣΦΑ. Η επιδιωκόμενη ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, από την τωρινή κυβέρνηση έπρεπε να βασίζεται:

- Στον απόλυτο σεβασμό της διευθέτησης της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας η SOCAR δεν μπορούσε να διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο από 49 % του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ και όφειλε να περιοριστεί σε ρόλο παθητικού μετόχου.

- Στη μη μεταβολή του τιμήματος των 400 εκατ. ευρώ, που τυχόν αμφισβήτησή του θα οδηγούσε σε ακύρωση του διαγωνισμού.

- Στη διατήρηση του καθεστώτος που διαμορφώθηκε μετά τη νομοθετική ρύθμιση για τον ΔΕΣΦΑ που σκοπό είχε την προστασία της εγχώριας παραγωγής αποτρέποντας αυξήσεις στις τιμές χρήσης του δικτύου φυσικού αερίου της τάξης του 68 %. Η νομοθετική ρύθμιση ήταν πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εντόπισε συστημικό λάθος στον κανονισμό της διαμόρφωσης των τιμών χρήσης του δικτύου φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ βρίσκονταν, από τις αρχές του 2015, σε εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να βρεθεί αγοραστής για το 17 % από το ποσοστό του ΔΕΣΦΑ που θα αγόραζε η SOCAR. Το γεγονός ότι η διαδικασία δεν τελεσφόρησε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Αζέρικη εταιρεία.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

----------


Οι ερωτήσεις του Βουλευτή Θ.Σκρέκα:

1. Είναι αλήθεια ότι το εν λόγω στέλεχος, επιλογή της κυβέρνησής σας, μεθόδευσε την παραπάνω διαδικασία προαγωγής του ώστε λίγες ημέρες αργότερα να συνταξιοδοτηθεί και να λάβει αυξημένη αποζημίωση απόλυσης (ΕΦΑΠΑΞ) κατά περίπου 100.000 ευρώ, και σύνολο 258.000 ευρώ; Καταθέστε τα αποδεικτικά έγγραφα για τα ποσά που έλαβε από όλες τις πηγές (εταιρεία, ασφαλιστικά προγράμματα και λοιπές παροχές).

2. Συμφωνείτε με την απόφαση της ΡΑΕ τα 10.000.000 ευρώ να συμπεριληφθούν στην Ανακτήσιμη Διαφορά για το 2016 που πιθανότατα θα αυξήσει τα τιμολόγια στο φυσικό αέριο, από το 2017 εν μέσω μια δύσκολης οικονομικής συγκυρίας;

3. Συμφωνείτε με τον ανωτέρω τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας από τα στελέχη της κυβέρνησής σας και το «ηθικό πλεονέκτημα» που επιδεικνύουν;

4. Πριν λίγους μήνες οδηγήσατε σε αδιέξοδο τον προηγούμενο διαγωνισμό επειδή μεταξύ άλλων διαφωνούσε η κυβέρνησή σας με την πώληση του 66% των μετοχών και κατά πληροφορίες προκρίνατε την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή μειοψηφικού μεριδίου του ΔΕΣΦΑ, κατά το πρότυπο του ΑΔΜΗΕ. Τώρα ακούγεται ότι προτίθεστε να τον επαναλάβετε πουλώντας τελικά το 66% με κίνδυνο ο νέος διαγωνισμός να φέρει σημαντικά χαμηλότερο τίμημα. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε εάν η κυβέρνηση έχει τελικά κάποιο σχέδιο για το μέλλον του ΔΕΣΦΑ και ποιο είναι αυτό;ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο